ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ INESTIA

 Τα ξενοδοχεία της Inestia προσφέρουν στους πελάτες τους προσωποποιημένες εμπειρίες φιλοξενίας. Ο πελάτης έρχεται στο επίκεντρο της λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας και κάθε επιμέρους κομμάτι της προσαρμόζεται στις ανάγκες του. Ποιότητα, πολυτέλεια, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό συντίθενται για την δημιουργία του βέλτιστου ξενοδοχειακού προϊόντος το οποίο τίθεται συνεχώς υπό αξιολόγηση και αναθεώρηση για τη διασφάλισή του. H διοικητική ομάδα έχει υπό την διαχείριση της τα επιτυχημένα projects του Ο&Β Athens Boutique Hotel και του MET34 Athens Hotel στην Αθήνα και το νέο resort ξενοδοχείο Branco Mykonos στη Μύκονο.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Inestia στον επιχειρηματία ξενοδόχο αναφέρονται στο σύνολο των σταδίων δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας μίας ξενοδοχειακής μονάδας. Συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοδότησης, μεσιτικές υπηρεσίες, κατασκευαστικές λύσεις, σχεδιασμός, οργάνωση, διοίκηση, marketing και έλεγχος ποιότητας καλύπτουν μεμονωμένα ή συνολικά τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε ξενοδοχειακού project.